• Rebeca Muñoz Carrilero - Art Work - Sant Joan de la Creu, Convent de les Carmelites descalces de Barcelona
  • Rebeca Muñoz Carrilero - Art Work