Rebeca Muñoz Carrilero - Art Work - estudis del cap del Beat Dr. Pere Tarrés